"Ωραίο είναι εκείνο που πηγάζει από μια εσωτερική ψυχική αναγκαιότητα. Ωραίο είναι εκείνο, που είναι εσωτερικά ωραίο."

Wassily Kandinsky

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013


Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα: Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός Και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα Ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα Βλέπε ουν, ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθείς Ίνα μη τω θανάτω παραδοθείς Και της Bασιλείας έξω κλεισθείς. Αλλά ανάνηψον κράζουσα: Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός ημών Διά της Θεοτόκου Eλέησον ημάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου