"Ωραίο είναι εκείνο που πηγάζει από μια εσωτερική ψυχική αναγκαιότητα. Ωραίο είναι εκείνο, που είναι εσωτερικά ωραίο."

Wassily Kandinsky

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

Dos amantes dichosos hacen un solo pan, una sola gota de luna en la hierba, dejan andando dos sombras que se reùnen, dejan un solo sol vacìo en una cama. De todas las verdades escorgieron el dìa: no se ataron con hilos sino con un aroma, y no despedazaron la paz ni las palabras. La dicha es una torre transparente. El aire,el vino van con los amantes, la noche les regala sus pétalos dichosos tienen derecho a todos los claveles. Dos amantes dichosos no tienen fin ni muerte, nacen y mueren muchas veces mientras viven, tienen la eternidad de la naturaleza.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου