"Ωραίο είναι εκείνο που πηγάζει από μια εσωτερική ψυχική αναγκαιότητα. Ωραίο είναι εκείνο, που είναι εσωτερικά ωραίο."

Wassily Kandinsky

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

S.Dali-Κ.Δημουλά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου