"Ωραίο είναι εκείνο που πηγάζει από μια εσωτερική ψυχική αναγκαιότητα. Ωραίο είναι εκείνο, που είναι εσωτερικά ωραίο."

Wassily Kandinsky

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

E.Hopper-Κ.Δημουλά

Δωμάτιο ξενοδοχείου

Πληθυντικός αριθμός

Ο έρωτας
όνομα ουσιαστικόν
πολύ ουσιαστικόν,
ενικού αριθμού,
γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού,
γένους ανυπεράσπιστου.
Πληθυντικός αριθμός
οι ανυπεράσπιστοι έρωτες.
Ο φόβος,
όνομα ουσιαστικόν,
στην αρχή ενικός αριθμός
και μετά πληθυντικός:
οι φόβοι.
Οι φόβοι
για όλα από δω και πέρα.
Η μνήμη,
κύριο όνομα των θλίψεων,
ενικού αριθμού,
μόνον ενικού αριθμού
και άκλιτη.
Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη.
Η νύχτα,
όνομα ουσιαστικόν, γένους θηλυκού,
ενικός αριθμός.
Πληθυντικός αριθμός
οι νύχτες.
Οι νύχτες από δω και πέρα.

Plurale

L’ amore
Nome sostantivo
Molto sostantivo
Singolare
Nè femminile  maschile
Plurale
Indifesi amori

La paura
Nome sostantivo
All' inizio singolare
E poi plurale
Le paure
Le paure
Per tutti da ora in poi

La memoria
Nome principale di dolore
Singolare
Soltanto singolare
Non declinata
La memoria, la memoria, la memoria

La notte
Nome sostantivo
Femminile
Singolare
Plurale
Le notte da ora in poi

(μεταφρ.στα ιταλικά: Αφροδίτη Μέρμηγκα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου