"Ωραίο είναι εκείνο που πηγάζει από μια εσωτερική ψυχική αναγκαιότητα. Ωραίο είναι εκείνο, που είναι εσωτερικά ωραίο."

Wassily Kandinsky

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012

"..Κάθε έργο συνδέεται με το προηγούμενο μέσα από τη μίμηση ή την αντιλογία.."

Ε.Η.Gombrich

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου