"Ωραίο είναι εκείνο που πηγάζει από μια εσωτερική ψυχική αναγκαιότητα. Ωραίο είναι εκείνο, που είναι εσωτερικά ωραίο."

Wassily Kandinsky

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

O όρκος των Ορατίων - Jean Louis David

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου