"Ωραίο είναι εκείνο που πηγάζει από μια εσωτερική ψυχική αναγκαιότητα. Ωραίο είναι εκείνο, που είναι εσωτερικά ωραίο."

Wassily Kandinsky

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012

W.A.Mozart (1756-1791): ο κορυφαίος εκπρόσωπος της νεοκλασικής εποχής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου