"Ωραίο είναι εκείνο που πηγάζει από μια εσωτερική ψυχική αναγκαιότητα. Ωραίο είναι εκείνο, που είναι εσωτερικά ωραίο."

Wassily Kandinsky

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Fragonard: ο ζωγράφος της χαράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου